Tổng kết nhiều vấn đề trọng tâm tại Hội nghị cán bộ, công chức Vụ TDTT quần chúng 2017 và triển khai kế hoạch 2018

Chiều ngày 29/12/2017, Vụ TDTT quần chúng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 và triển

Xem Chi Tiết