Lễ ký kết giữa Bộ VHTTDL và Bộ GD&ĐT về chương trình phối hợp công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học giai đoạn 2016-2020

Chiều 20/12, chương trình ký kết phối hợp chỉ đạo, quản lý, tổ chức công tác giáo dục thể chất

Xem Chi Tiết