" "

Tổng cục TDTT tổ chức tập huấn nghiệp vụ TDTT cho hơn 1150 cán bộ, công chức, cộng tác viên TDTT theo chương trình xây dựng nông thôn mới

Share on FacebookShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Theo ông Nguyễn Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Thể dục Thể thao quần chúng Tổng cục Thể dục Thể thao, tính đến hết ngày 17/3, Tổng cục Thể dục Thể thao đã tiến hành tổ chức thành công lớp tập huấn cho 1150 cán bộ, công chức, cộng tác viên TDTT cơ sở theo “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2017” ở 4 tỉnh thành là Thái Bình, Nghệ An, Cần Thơ và Thái Nguyên.

Chương trình xây dựng nông thôn mới là một chương trình trọng tâm, xuyên suốt của Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; là chương trình khung, tổng thể phát triển nông thôn với 11 nội dung lớn, tổng hợp của 16 chương trình mục tiêu quốc gia và 14 chương trình hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai ở địa bàn nông thôn trên phạm vi cả nước. Xây dựng nông thôn mới thực chất là chương trình do nhân dân lựa chọn, đóng góp công sức thực hiện và trực tiếp hưởng lợi. Chương trình xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa rất lớn cả về kinh tế – chính trị – xã hội vì nó mang lại lợi ích thiết thân cho cư dân nông thôn (chiếm khoảng 70% dân số cả nước), thông qua đó, chương trình sẽ điều hòa lợi ích, thành quả công cuộc đổi mới cho người dân khu vực nông thôn.

Các học viên tham dự lớp tập huấn tại Nghệ An đi thực tế tại Nhà văn hóa Làng Sen
Các học viên tham dự lớp tập huấn tại Nghệ An đi thực tế tại Nhà văn hóa Làng Sen
Với mục tiêu cụ thể đặt ra đến năm 2020, có 75% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; 80% số xã có Trung tâm văn hóa, thể thao xã; 70% số thôn có Nhà văn hóa – Khu thể thao. Hàng năm, Tổng cục TDTT đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng trong năm 2016, Tổng cục Thể dục Thể thao đã tổ chức 07 lớp tập huấn về thể dục thể thao phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới với sự tham gia của hơn 1389 cán bộ, cộng tác viên, hướng dân viên thể dục thể thao tại các xã, phường, thị trấn.

Chương trình xây dựng nông thôn mới là một chương trình trọng tâm, xuyên suốt của Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; là chương trình khung, tổng thể phát triển nông thôn với 11 nội dung lớn, tổng hợp của 16 chương trình mục tiêu quốc gia và 14 chương trình hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai ở địa bàn nông thôn trên phạm vi cả nước. Xây dựng nông thôn mới thực chất là chương trình do nhân dân lựa chọn, đóng góp công sức thực hiện và trực tiếp hưởng lợi. Chương trình xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa rất lớn cả về kinh tế – chính trị – xã hội vì nó mang lại lợi ích thiết thân cho cư dân nông thôn (chiếm khoảng 70% dân số cả nước), thông qua đó, chương trình sẽ điều hòa lợi ích, thành quả công cuộc đổi mới cho người dân khu vực nông thôn.
Với mục tiêu cụ thể đặt ra đến năm 2020, có 75% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; 80% số xã có Trung tâm văn hóa, thể thao xã; 70% số thôn có Nhà văn hóa – Khu thể thao. Hàng năm, Tổng cục TDTT đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng trong năm 2016, Tổng cục Thể dục Thể thao đã tổ chức 07 lớp tập huấn về thể dục thể thao phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới với sự tham gia của hơn 1389 cán bộ, cộng tác viên, hướng dân viên thể dục thể thao tại các xã, phường, thị trấn.
TC TDTT.
Share on FacebookShare on Google+Print this pageEmail this to someone