" "

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đối thoại với các đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Share on FacebookShare on Google+Print this pageEmail this to someone
Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, chiều 10/12, gần 1.000 đại biểu thanh niên tiêu biểu dự Đại hội đã tham gia 8 diễn đàn đối thoại với các bộ trưởng và đại diện các bộ: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nội vụ; Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trong đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã chủ trì Diễn đàn “Thanh niên với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” với sự tham dự của gần 150 đại biểu. Đồng chủ trì diễn đàn có bà Hoàng Thị Hoa – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương.

Chia sẻ tại Diễn đàn, các đại biểu tham dự đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như đưa ra các sáng kiến đóng góp của đại diện thế hệ trẻ về những vấn đề liên quan nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; làm rõ vai trò của thanh niên trong gìn giữ, phát huy văn hóa dân tộc, phát triển du lịch văn hóa và nâng cao thể chất con người. Các đại biểu cũng đề cao việc phát huy vai trò của hệ thống bảo tàng, di tích lịch sử, địa chỉ “đỏ” trong giáo dục thanh thiếu niên hiện nay; củng cố, nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao nhằm nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đối thoại với thanh niên (theo báo đại biểu nhân nhân)

Đồng thời, cũng có nhiều ý kiến đề xuất một số giải pháp hiệu quả quản lý nhà nước với các ấn phẩm văn hóa, tác phẩm nghệ thuật, bản quyền tác giả; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, thanh niên trong việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tập trung vào văn hóa dân cư, văn hóa công sở, văn hóa học đường, văn hóa doanh nghiệp. Nhiều đại biểu đã đề xuất phương án phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên… 

Khẳng định vai trò của lực lượng thanh niên, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thanh niên là lực lượng nòng cốt xung kích trên mọi mặt trận. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi thanh niên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kế thừa phát huy cao độ bản sắc văn hóa dân tộc.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng cho rằng, những năm gần đây, phần lớn thanh niên Việt Nam đã phát huy vai trò, góp phần quan trọng gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh niên bộc lộ những hạn chế trong nhận thức, có biểu hiện sai lệch về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống. Diễn đàn này thực sự là cơ hội để ghi nhận tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến của thế hệ trẻ, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai vận mệnh của đất nước, trong đó có các vấn đề văn hóa dân tộc. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng, tuổi trẻ Việt Nam thế hệ mới sẽ phấn đấu, cống hiến hết sức mình để góp phần xây dựng và phát triển đất nước, xứng đáng là thanh niên thời đại Hồ Chí Minh.

Cũng tại diễn đàn, bà Hoàng Thị Hoa – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội cho biết: “Văn hóa chính là nền tảng tinh thần của xã hội, sự khác nhau giữa các dân tộc cũng chính là văn hóa. Thế hệ trẻ của Việt Nam hiện nay phải giữ gìn văn hóa như giữ gìn biên giới. Mỗi người dân mang trong mình dòng máu Việt Nam thì phải có trách nhiệm kế thừa, phát huy những giá trị, tinh hoa mà cha ông ta để lại.”

Theo tdtt.gov.vn

Share on FacebookShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *