Yoga vốn được biết đến là một môn thể dục rất tốt cho cả tinh thần, thể lực lẫn tâm hồn. Yoga là những động tác tập và ngồi thiền, giúp điều khiển các tuyến nội tiết trong cơ thể, khiến chúng làm việc bình thường và được kiểm soát tốt, lấy lại thăng bằng cho tâm trí lẫn thể xác. Ngoài ra, yoga còn có những khả năng mà chỉ khi ta chuyên tâm khám phá nó mới xuất hiện, ví dụ như khả năng tự phục hồi cơ thể khi ta luyện tập nó, đó chính là Khả năng hồi phục tự nhiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>