Dù đã biết nhiều đến đất võ Bình Định, nhưng mỗi lần đến lại một lần cho chúng ta những cảm nhận nhiều hơn về con người đất võ nơi đây. Như một bản chất đặc thù, người luyện võ không cầu kỳ, không kiêu ngạo, ẩn trong mỗi người luyện võ nơi đây là một tinh thần kiên định, khí chất hùng cường, thâm sâu về đức võ – một triết lý sống cao thượng của người quân tử.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>