Video tổng hợp toàn bộ hoạt động của Festival Yoga Xuân 2017 tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Một dấu ấn sâu sắc của phong trào tập luyện yoga trên khắp mọi miền quy tụ về Festival với tinh thần tự nguyện, nhiệt huyết của các Yogi… Liên hiệp các CLB Yoga Việt Nam đã khẳng định là một trong những tổ chức có phong trào mạnh nhất hiện nay của Yoga Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>