Đạt 27,35 điểm khối B và có nguyện vọng vào học trường Học Viện Quân Y nhưng hồ sơ của em không được gửi đi nên không có giấy báo kết quả sơ tuyển.

Đạt 27,35 điểm khối B và có nguyện vọng vào học trường Học Viện Quân Y. Tưởng như giấc mơ đã sắp trở thành hiện thực với thí sinh Nguyễn Viết Kiên ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội thì cách đây một tuần, khi thí sinh này đến Ban chỉ huy Quân sự Huyện Mỹ Đức để nhận giấy báo kết quả sơ tuyển đào tạo sĩ quan cấp quân đội 2017 thì nhận được thông báo là: Hồ sơ của em không được gửi lên trên, vì thế không có giấy báo kết quả sơ tuyển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>