Hình ảnh những “ngư dân” Thủ đô vây kín, mang theo nào là lưới đánh cá, xô thúng đựng cá được ghi lại ở ven sông Kim Ngưu – một nhánh của sông Kim Ngưu dọc đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>