Nâng cao thể chất cho sinh viên là 1 trong những tiêu chí để đóng góp cho xã hội những con người ưu tú khi tốt nghiệp tại Đại Học Tôn Đức Thắng. Là trường có quy mô đầu tư các công trình phát triển thể thao cho sinh viên tốt nhất Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>