Bunkai – hay phân thế, là phương pháp ứng dụng các kỹ thuật chiến đấu từ các bài kata. Bunkai thường được do hai đấu thủ hoặc một nhóm đấu thủ trình diễn. Một bên đóng vai đối phương vào tấn công bằng một hoặc nhiều đòn định sẵn. Bên còn lại có thể thủ thế, tấn công hoặc các đòn thế khác dựa trên một đoạn các động tác của bài kata. Bunkai giúp hiểu được ý nghĩa của các đòn thế, kỹ thuật và động tác trong bài kata – qua đó sẽ luyện tập và ứng dụng kata tốt hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>