Dự báo tình trạng mưa lớn tại Bắc Bộ sẽ kéo dài hết ngày 5/8 sau đó giảm dần, những ngày đầu tuần sau, trời có nắng và nền nhiệt tăng trở lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>