Trước diễn biến thay đổi khó lường của thời tiết, mùa đông 2017 đang được dự báo là một trong những mùa đông lạnh giá nhất từ đầu thế kỉ 21 đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>