Môn võ có nguồn gốc lâu đời tại Nhật Bản ngày nay đã phát triển và được phổ biến trên toàn thế giới. Không chỉ là môn võ có thể áp dụng vào chiến đấu thực tế, nó còn mang những giá trị tư tưởng về đạo đức nghiêm khắc cho bất cứ người nào luyện tập nó. Thethaovaxahoi.vn sẽ lần lượt giới thiệu với đọc giả các đòn thế, trận đấu hay liên quan đến môn võ hấp dẫn này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>