Phim Hài – Riệu Vào Lời Ra Kịch bản: Huy Quyển Đạo diễn: Trung Dân Diễn viên: Hồng Tơ, Kim Phương, Duy Phương, Tiểu Bảo Quốc, Minh Phượng Nội dung: Một cuộc nhậu nhẹt tức cười, điển hình vẫn thường xảy ra của những gã trai làng nghiện ngập bê tha đến mất cả nhân cách: Ban đầu mùi mẫn vui vẻ, hồ hởi, rồi rượu vào lời ra, ba hoa, phét lác, rồi hát hò cải lương, rồi cãi vã, bắt bẻ, nạt nộ vợ con, rồi đánh lộn gây mất trật tự…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>