Thời gian gần đây, những thông tin liên quan đến các sản phẩm trứng nhiễm salmonella, tồn dư kháng sinh, không đảm bảo VSATTP… đã làm cho người tiêu dùng hoang mang; vậy làm thế nào để phân biệt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>