Đại Học Tôn Đức Thắng là trường có quy mô đầu tư các công tác phát triển phong trào thể thao cho sinh viên lớn nhất Việt Nam. Nâng cao thể chất cho sinh viên là 1 trong những tiêu chí để đóng góp cho xã hội những con người ưu tú khi tốt nghiệp tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>