" "

Đạo giáo Thần Tiên – Tổng hòa của tư tưởng nhân văn của người Việt

Share on FacebookShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Đạo giáo là một tôn giáo có ảnh hưởng lớn tại Việt Nam từ thời Bắc thuộc. Do thiếu các kiến thức về Đạo giáo hoặc chỉ nhìn nhận Đạo giáo một chiều nên chúng ta thường lầm tưởng rằng Đạo giáo không có ảnh hưởng lớn bằng Nho giáo và Phật giáo, nhưng trên thực tế, tôn giáo này có nền tảng lâu đời, và đa dạng về triết lý, đặc biệt là khi được truyền tới Việt Nam đã hòa sâu vào đời sống người dân, phát triển tư tưởng với sự dung hòa linh hoạt ba tôn giáo có vị trí quan trọng là: Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Ba tôn giáo này đã chi phối mạnh mẽ đến hệ tư tưởng văn hóa Việt Nam suốt một ngàn năm quân chủ chuyên chế.

​Thời Lý, các đạo sỹ luôn giữ một vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh. Họ thường được triều đình mời vào cung làm các lễ tống trừ ma qủy vào các dịp lễ tết, đi trấn yểm các vùng sông núi, làm phép cầu đạo, hướng con người đến cuộc sống lương thiện, yêu chuộng hòa bình… Những đạo sỹ nổi tiếng dưới thời kỳ này như Thông Huyền đạo nhân, Giác Hải thiền sư… Ngoài ra Đạo giáo cùng với Phật giáo và Nho giáo còn được đưa vào nội dung của các kỳ thi Tam giáo.

Một nét nổi bật khác trong văn hóa “Tam giáo đồng nguyên” thời Lý là sự tồn tại và phát triển của Nho học. Mặc dù được du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc nhưng đến thời kỳ này vẫn giữ một vị trí khá khiêm tốn. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của nền văn minh Trung Hoa và nhu cầu phát triển văn hóa của đất nước thì Nho học ngày dần có vị thế trong đời sống văn hóa triều Lý. Việc xây dựng Văn Miếu năm 1070 làm nơi dạy học cho các Hoàng Thái Tử đã đưa văn hóa Nho gia dần đi vào đời sống. Đặc biệt là việc triều Lý mở khoa thi Thái học sinh đầu tiên vào năm 1075 đã đặt nền móng cho sự phát triển của Nho giáo tại nước ta. Mặc dù trong suốt cả chiều dài tồn tại 216 năm của vương triều Lý chỉ mở 3 khoa thi, chủ yếu dành cho tầng lớp quý tộc, nhưng có thể thấy Nho giáo đã đóng vai trò quan trọng trong “Tam giáo đồng nguyên”. Việc xuất hiện chữ Nôm trên văn bia cho thấy văn hóa Đại Việt đã tiếp nhận một cách có chọn lọc từ các nền văn minh lớn trên thế giới và trong khu vực.

Sự kết hợp nhuần nhuyễn, dung hợp giữa Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo đã tạo nên một nền văn minh Đại Việt rực rỡ và tinh hoa. Đó chính là sự kết hợp của gam màu văn hóa dân gian với văn hóa bác học cung đình. Nói về vấn đề này, PGs, Ts Nguyễn Thừa Hỷ cho biết, “Sự kết hợp văn hóa Đại Việt thời Lý được xây dựng trên nền tảng của một tầng văn hóa bản địa, có tiếp xúc giao lưu hai chiều với các nền văn hóa Trung Hoa phương Bắc, văn hóa Ấn Độ và Đông Nam Á hải đảo phương Nam… thông qua chính sách “Tam giáo tịnh tồn” của Nhà nước phong kiến”. Sự kết hợp đó đã tạo ra nét riêng biệt của văn hóa Đại Việt triều Lý, tạo tiền đề cho sự phát triển của nền văn hóa Đại Việt các triều đại sau này.

Ngày nay, cùng với các tôn giáo khác, Đạo giáo – hay còn được biết đến là Đạo giáo Thần Tiên, do Đạo sỹ Nguyễn Tông Nhuệ – Đời truyền thừa thứ 27 đảm trách tại Việt Nam tiếp tục xứ mệnh phục vụ tín ngưỡng của nhân dân, phụng sự đất nước đang ngày càng phát triển và hòa nhập với thế giới. Phát huy những giá trị văn hóa cao đẹp của dân tộc Việt Nam phát triển song hành với các chủ trương chính sách của nhà nước về tôn giáo.

Đạo sỹ Nguyễn Tông Nhuệ – Đời truyền thừa thứ 27

Đạo giáo Thần Tiên hướng con người đến chân – thiện- mỹ, với những giá trị được gìn giữ từ lâu đời mang tính lưu truyền trong nhân dân:

Thờ phụng trời – đất – thần – thánh – Tiên

Tục thờ tổ tiên, gia tiên

Tục thờ Thổ địa, cầu đất bình an cho con người

Tục thờ Thành hoàng.

Cầu xã tắc, dân an nước thịnh

Tục thờ Thổ công Táo vương bảo hộ con người, gia tiên, tiền tổ.

Tục thờ Hoàng thiên Hậu thổ long mạch, đất đai, linh khí của người Việt.

Các vị Thần Tiên ứng hiện đã được thờ phụng từ đời xưa đến nay.

Tích cực giao lưu với các đồng môn trên toàn thế giới nhằm đưa hình ảnh con người và đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, học hỏi và trao đổi giá trị văn hóa thông qua hoạt động tín ngưỡng tôn giáo của cộng đồng Đạo sỹ trong Đạo giáo Thần Tiên.

Vừa qua, với tinh thần hợp tác, giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh dân tộc Việt Nam với thế giới. Đạo sỹ Nguyễn Tông Nhuệ đã cùng các đồng môn tham dự Hội thảo quốc tế về Đạo giáo thế giới, được tổ chức vào tháng 3 năm 2018 tại Indonesia. Tại đây, bạn bè thế giới thêm biết đến một Việt Nam mang bản sắc văn hóa đa dạng nhưng luôn hòa nhập với các nền văn hóa khác, đó cũng là một trong những điểm sáng trong tư tưởng của Đạo giáo Thần Tiên.

Hải Phong

Share on FacebookShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *