Hà Nội yêu cầu các trường thực hiện nghiêm quy định về dạy, học thêm

Share on FacebookShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Không được ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm, học sinh chỉ học thêm khi có nhu cầu, tự nguyện và được gia đình đồng ý.

Không dạy thêm trước chương trình, không cắt giảm nội dung trong chương trình chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm, nội dung dạy thêm không được quá sức tiếp thu của học sinh…
(Ảnh minh họa)
Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản được đưa ra trong văn bản mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa gửi tới Phòng Giáo dục và Đào tạo 30 quận, huyện, trường THPT thực hiện nghiêm các quy định về dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường.
Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các trường hoạt động dạy thêm, học thêm phải phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý của học sinh về thời lượng, thời gian và khối lượng kiến thức. Không xếp thời khóa biểu học thêm vào buổi học chính khóa hoặc giờ học tự chọn. Số giờ học thêm không vượt số giờ học chính khóa trong ngày. Mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn học…
Trong văn bản, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các trường tuân thủ mức trần trong thu phí, tỷ lệ chi cho hoạt động dạy thêm, học thêm. Cụ thể, 70% chi trả thù lao giáo viên trực tiếp giảng dạy; 15% cho công tác quản lý dạy thêm, học thêm của trường; 15% hỗ trợ chi tiền điện, nước, vệ sinh và cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm học thêm. Đáng lưu ý giáo viên tham gia giảng dạy phải có kế hoạch chi tiết cho các lớp giảng dạy và được Ban giám hiệu nhà trường duyệt trước khi thực hiện…/.
Share on FacebookShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *