" "

Bí thư Hà Nội: Sắp xếp bộ máy chính trị là vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm

Share on FacebookShare on Google+Print this pageEmail this to someone
Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Hoàng Trung Hải

4 mặt hạn chế

Theo Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Hoàng Trung Hải, trước yêu cầu thực tiễn và rút kinh nghiệm từ sự việc tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU “về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”, gắn với thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Sau thời gian ngắn triển khai, các cấp ủy đã chỉ đạo giải quyết được 82/200 vụ việc phức tạp (chiếm 41%); rà soát, củng cố được 23/86 tổ chức cơ sở đảng yếu kém (chiếm 26,7%); thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU, các cấp, các ngành đã quan tâm giải quyết 47 vụ khiếu nại tố cáo kéo dài nhiều năm và hiện còn tồn tại 35 vụ.

Song song với những kết quả đã đạt được, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra 4 mặt hạn chế, khuyết điểm.  Đó là năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy còn yếu; một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên; công tác quản lý, giám sát đảng viên có nơi chưa chặt chẽ; chưa kịp thời ngăn chặn những vi phạm của đảng viên;

Hạn chế thứ hai là công tác nắm và dự báo tình hình nhân dân, lắng nghe những phản ánh, kiến nghị của cơ sở để tham mưu cấp ủy giải pháp xử lý có lúc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao, còn kéo dài.

Vấn đề tồn tại thứ 3 đó là công tác quản lý, điều hành; tham mưu ở một số cấp, ngành, lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả; vẫn còn một số cán bộ, công chức hạn chế về năng lực, kỹ năng; thiếu tinh thần trách nhiệm trong khi thực thi nhiệm vụ, giao tiếp, ứng xử chưa chuẩn mực, gây bức xúc trong dư luận.

“Công tác lãnh đạo của một số cấp ủy trong xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý sai phạm chưa kiên quyết, dứt điểm dẫn đến phát sinh điểm nóng như vụ việc xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm là bài học lớn để các cấp, các ngành rút kinh nghiệm trong thời gian tới”- Bí thư Hoàng Trung Hải nêu.

Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Bí thư Thành ủy đặt ra những nhiệm vụ để cấp ủy các cấp thực hiện trong năm tới. Trong đó, tập trung vào 4 nhiệm vụ chủ yếu: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ, toàn diện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Bí thư về công tác kiểm tra tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với chủ đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; về đổi mới hệ thống, tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết liệt thực hiện đổi mới lề lối làm việc, tăng cường ý thức, trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt quy chế ứng xử của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Chú trọng đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị; tập trung lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội; đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 20-11-2017 của Thành ủy khóa XVI và các Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại năm 2018. Trong đó, tiếp tục tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô. Thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị và bảo vệ môi trường. Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Duy trì nghiêm chế độ phòng thủ và trực sẵn sàng chiến đấu. Mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét, trấn áp tội phạm. Tăng cường phòng, chống cháy, nổ. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp. Gắn các hoạt động đối ngoại, giao lưu, hợp tác trong và ngoài nước với quảng bá, giới thiệu văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, thu hút các nguồn đầu tư trên địa bàn Thành phố; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018.

Năm 2018, ngoài công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, Thành ủy xác định tập trung 2 cuộc với 06 đoàn kiểm tra về thực hiện Chương trình 04, 06 của Thành ủy khóa XVI và một cuộc giám sát chuyên đề, với 03 đoàn giám sát tại một số đảng bộ trực thuộc và sở, ban, ngành thành phố về thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Về dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 của TƯ, năm 2018, Bí thư Thành ủy cho biết, Thành ủy  đã xác định lựa chọn chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, vì vậy, việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương có ý nghĩa quan trọng.  Trong đó, việc thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

“Để hoàn thành được mục tiêu trong dự thảo kế hoạch của Thành ủy đề ra đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất nhận thức và hành động; quyết tâm chính trị cao, sự đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở thì không thể không nhắc đến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành của thành phố”- Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Kết thúc bài phát biểu, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra cho thành phố trong năm 2018 tới đây là hết sức nặng nề. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tin tưởng các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội từ thành phố đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân Thủ đô phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2018. 

Let’s block ads! (Why?)

Share on FacebookShare on Google+Print this pageEmail this to someone

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *