" "

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội – Nguyễn Mạnh Hùng: “Nghề bạc – nhưng vẫn vui!”

Trong những năm qua, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (TTHLTTQGHN) luôn giữ vững vị trí

Xem Chi Tiết

Tổng kết nhiều vấn đề trọng tâm tại Hội nghị cán bộ, công chức Vụ TDTT quần chúng 2017 và triển khai kế hoạch 2018

Chiều ngày 29/12/2017, Vụ TDTT quần chúng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 và triển

Xem Chi Tiết